xoves, 9 de maio de 2019

A grande remontada

Estratexias para enfrontarse con éxito ao fin de curso
 
Din que a estas alturas da película está todo o peixe vendido. É dicir, que é pouco probable (por non dicir imposible) que aquel estudante que teña suspendido oito materias na segunda avaliación vaia aprobar todo a final de curso… Pero víronse cousas máis raras. Ademais, trátase de facelo o mellor posible: talvez para máis dun sexa un éxito conseguir pasar de curso, contando coa convocatoria de setembro. Mentres que para moitos outros o obxectivo pode ser, nestas últimas semanas de curso, conseguir acabar en xuño cunha media de notable alto. Así que, en todo caso, vexamos que é o que se pode facer para aproveitar ao máximo as seis semanas que quedan de curso. Para empezar:
  • Non hai tempo que perder! É momento de concentrarse, de acomodar o mellor posible o lugar de estudo e de facer un esforzo por manterse afastado o máximo posible de móbiles, redes sociais e pantallas absorbentes en xeral. Informar os amigos de que nos imos someter a un esprinte final (e que se agradece que non nos insistan para saír) pode servir de axuda.
  • Cubrir un calendario cos días de curso que quedan, exames pendentes, entrega de traballos e materias ás que se vai dedicar cada xornada. Nalgúns casos poida que resulte útil deixar para setembro algunhas materias e centrarse en superar as outras.
  • Conseguir de forma superurxente todos os apuntamentos, libros, exercicios, mapas, láminas e o resto do material imprescindible para aprobar e que, pola razón que sexa, non se teña.
  • Estar moi atento á última clase antes do exame. É moi probable que o profesor dea pistas sobre as preguntas que vai pór no exame ou que insista en repasar tal ou cal contido. Seguro que cae.
  • Para estudar, utilizar a técnica de facer chuletas. Só a técnica. É dicir, resumir e esquematizar ao máximo a materia obxecto de exame, seleccionando os contidos fundamentais de cada tema e póndoos por escrito. E logo, a memorizar as chuletas (e a deixalas na casa o día do exame, para evitar tentacións).
  • Revisar modelos de exames que se fixeron ao longo do curso ou incluso en anos anteriores. Hai certos temas que sempre caen, ano tras ano.
  • Deixar un tempo para repasar. Aínda que estamos, como quen di, no tempo de desconto, merece a pena incluír os repasos en todo este proceso. Se non se dá este último paso, todo o esforzo terá sido inútil.

Para cada tipo de exame, unha técnica diferente


 

luns, 6 de maio de 2019

É listo coma un allo!

A estimulación educativa é fundamental para desenvolver o potencial xenético
 
Os xenes condicionan, pero non determinan a intelixencia, a sociabilidade, a empatía nin a creatividade dos nosos fillos. A interacción co ambiente (familiar, social e educativo) desde o minuto cero de vida, e incluso antes, é fundamental no desenvolvemento (ou non) desas potencialidades que xa veñen de serie. Desta forma, se o noso descendente ten a sorte de nacer con predisposición xenética cara á creatividade musical, pero non lle damos a oportunidade de desenvolvela, é posible que chegue a adulto sen ser sequera consciente de posuíla. Pola contra, un neno que naza con menores dotes nesa mesma área, pero que reciba máis estimulación de forma continuada, poderá manifestar un maior desenvolvemento das súas habelencias musicais ata alcanzar o grao da excelencia. Esta é unha das ideas principais que as familias poden aproveitar das achegadas nos últimos anos pola neuroeducación xunto con estas outras tres evidencias:
      1. O cerebro dos nenos é como unha esponxa que absorbe todo o que o rodea. Por iso o modelo que ofrezamos aos nosos fillos, por encima do que lles intentemos transmitir coas nosas palabras, vai moldear a súa forma de ser e relacionarse co mundo.
     2. A estimulación é un elemento crucial para a formación e desenvolvemento do cerebro. Todo o que os pais ofrecemos aos nosos fillos, desde a máis sutil das miradas ata as cóxegas máis aloucadas, ou desde o xogo máis divertido á conversación máis fonda, inflúe en como se constrúe o seu cerebro a base de novas conexións neuronais.


     3. A sobreestimulación, pola contra, é o inimigo número un do cerebro. O estrés e a saturación que provoca un exceso de estímulos (en non poucas ocasións recibidos a través do bombardeo das pantallas) xera cortisol, unha hormona que inflúe de forma negativa na conduta (reaccións agresivas), na aprendizaxe (a través de bloqueos ou problemas para memorizar) e nos aspectos emocionais (altas doses de frustración, menor autoestima e autoconfianza). 

Non se pode dicir que estas ideas sexan novas. A intuición e a experiencia dos pais hai xa varias décadas que deixaron claro que os fillos cun mellor desenvolvemento intelectual, emocional e social non son os que foron educados nos colexios máis caros e elitistas nin tampouco os que tiveron máis actividades extraescolares. Os segredos dunha educación de éxito son sinxelos, aínda que en xeral esixen un maior compromiso persoal. Trátase de ofrecer afecto incondicional e de crear un vínculo seguro cos fillos, de fomentar a autonomía e axudar a superar os medos, de establecer normas claras e de reforzar os comportamentos positivos. De dar exemplo e de cultivar a paciencia e o autocontrol. De fomentar a empatía… e de gozar educando.

(Preme no seguinte enlace para ler o artigo completo)xoves, 2 de maio de 2019

Día Mundial contra el Acoso Escolar

Nerea Rodríguez: “Me dibujaron en el suelo como un conejo por mis dientes”


La exconcursante de 'OT 2017' habla sobre cómo fue ser víctima de bullying durante su infancia.

Con una sonrisa con dos dientes. Así se dibujaba Nerea Rodríguez cuando tenía cinco años, que pese a su corta edad, ya era víctima de acoso escolar. La joven cantante, que ha alcanzado el éxito tras su paso por Operación Triunfo, no le puso en su día nombre a lo que le pasaba en el colegio. “Yo recuerdo que en la época en la que tenía entre 12 y 15 años, cuando a mí me daban las notas, mi madre me preguntaba qué tal, y yo le decía que bien, pero que lo veíamos en casa, por miedo a las represalias de mis compañeros al verme feliz”, explica ella.


“Si para mí era duro, imagínate para una madre o un padre que tienen que ver cómo sufre su hijo y llega a casa llorando” añade la joven, que tiene claro que hoy en día hay demasiado acoso en las escuelas.
 

Material escolar que se rompe o desaparece con frecuencia, cambio bruscos de humor, aislamiento en el cuarto o dolores frecuentes de cabeza o estómago, pueden ser síntomas de que los menores están siendo víctimas de una situación de acoso. Para Nerea Rodríguez su salvación fue la música y el teatro, y aunque tiene claro que si hubiera pedido ayuda igual hoy no sería como es, sí que sabe que hubiera llegado al mismo sitio en el que se encuentra ahora pero con un camino más fácil: “Todo lo que pasé, me ha forjado. Pero no diré: 'Qué bien, gracias a los niños que se metieron conmigo porque ahora soy fuerte'. No, nunca diré eso porque yo hubiera tenido una infancia mucho más fácil sin niños que se hubieran metido conmigo”.


De hecho, según datos del Ministerio de Educación, en España se han detectado 5.557 posibles casos de acoso escolar durante este año (datos recabados a través del Teléfono contra el Acoso Escolar del Ministerio, el 900 018 018) . Un dato que, según Diana Díaz, directora del Teléfono del Menor de la Fundación ANAR (900 20 20 10), ha aumentado un 500% en los últimos ocho años. “Es muy importante saber que este fenómeno existe, y no intentar ocultarlo y minimizarlo porque actuar a los primeros síntomas de acoso escolar es la clave para acabar con ello”, explica Díaz que llevan atendiendo las llamadas de ayuda de jóvenes desde hace 25 años. 

Miguel Bayod. Carlos Martínez. 02/05/2019.  El País

domingo, 10 de febreiro de 2019

Sabiendo que el alumno aprende, la nota es lo de menos  Entrevista a Neus Sanmartí

  "La evaluación debería tener 3 elementos: detectar los problemas del alumno, entenderlos y tomar decisiones para ayudarle a mejorar.  Si te fijas, ninguno de estos elementos es la nota".

 

 Evaluar es mucho más que poner una nota final de trimestre. Esto lo comparten muchos docentes, pero pocos lo han defendido con la perseverancia y el rigor de Neus Sanmartí (Barcelona, 1943), que durante años ha hecho investigación y divulgación para promover un modelo de evaluación en las escuelas e institutos que sirva para detectar , entender y ayudar a solucionar las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Esta catedrática y profesora emérita del Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la UAB, que durante años fue maestra de aula, explica en esta entrevista cuáles son los retos que afronta el sistema educativo catalán a la hora de avanzar hacia un modelo de evaluación que en vez de limitarse a calificar, capacite a los estudiantes.

¿Qué le parecen los cambios del último decreto sobre evaluación en Primaria en Cataluña? Ya no se pondrá nota numérica. ¿Esto es positivo?

Este es uno de las decenas de artículos que contiene el decreto. Lo que me parece interesante a mí es que la calificación pasa a ser sobre cuatro (logro sobresaliente, notable, satisfactorio y no logro). Decir si un alumno es competente con un 3,8 o un 5,6 no tiene ninguna coherencia, pero con cuatro niveles de logro, que además se corresponden con los niveles de la rúbrica, pues tal vez tiene más. Ahora bien, poner números o letras a mí me da igual. El nombre no hace la cosa. Lo bueno es no tener 10 números, porque presuponen matices que no se pueden saber.


¿El tipo de calificación cambia la forma de evaluar?

No. La gente puede hacer lo mismo y luego traducirlo: evalúas igual y, en vez de poner un 6, pones “logro suficiente”. Esto ha pasado siempre. Pero también debemos tener claro que la familia quiere tener información de cómo el niño más allá de un número. ¿Qué quiere decir un 6 de Lengua catalana? Quizás no lee muy bien pero escribe mejor. El número en este caso no me lo está diciendo, pero tampoco me lo dice si solo se informa que tiene un “logro suficiente” o se hacen comentarios de sus aprendizajes demasiado generales.
De hecho, los números engañan. Pueden inducir a pensar que el alumno que saca un 6 sabe el doble que el que saca un 3.

Claro, tenemos que tener cuidado. La clave es qué te dice este valor numérico. No se puede precisar tanto el nivel de competencias, ni siquiera de conocimientos. A veces suspendemos alumnos porque hacen faltas de ortografía y no hacen bien el dossier, pero no es lo mismo no tener los conocimientos que no tener los hábitos de trabajo.

¿Cuáles son los retos del sistema educativo en materia de evaluaciones?

Lo más importante es conseguir detectar dónde están las dificultades del alumnado y ayudarle a superarlas. La cuestión no es que un alumno no hace bien el dossier, para entendernos, sino qué hemos previsto los docentes para que lo haga bien, más allá de decirle esto. ¿Cómo, con sus características, personalidad, capacidades, puede hacer bien el dossier? La evaluación consiste en detectar problemas y plantear las soluciones. Demasiadas veces las juntas de evaluación de los centros consisten solo en enumerar los problemas de los alumnos.


¿Sería pues un diagnóstico a partir del cual empezar a trabajar? Esto requiere una atención más personalizada.

No puede haber soluciones para todos idénticas. Se puede personalizar más el aprendizaje, hacer tutorías en que expresen cómo son, qué necesitan. Ahora hay institutos y escuelas donde el alumno solo va a aprobar. Hay niños que te dicen que ya saben qué tienen que hacer para aprobar. ‘Este profe lo que quiere es el dossier bien hecho’, te dicen. Es una superación de obstáculos que poco tiene que ver con lo que aprenden.


Entonces, ¿cómo se puede avanzar hacia una evaluación que sí tenga en cuenta lo que se aprende en clase?

La evaluación debería tener tres elementos: saber qué hace el alumno -¿Qué problemas tiene?-, entenderlos -por qué los tiene, qué falla en sus hábitos, razonamientos, habilidades…- y tomar decisiones -¿qué puedo hacer para ayudarle a mejorar?-. Y, si te fijas, ninguno de estos tres elementos es la nota.


¿Dentro de estos elementos se debe tener en cuenta también la opinión de los alumnos?
Es imprescindible, porque es el alumno quien debe corregir. Existe la percepción errónea de que somos los profesores los que corregimos: nos llevamos los exámenes a casa para corregir… ¡Mentira! ¡Lo que hacemos es detectar problemas! Corregir solo lo puede hacer quien se ha equivocado. Ayudar al alumno a corregir es el gran reto, y el decreto aprobado por la Generalitat dice eso. Y es mucho más importante que los cambios de calificaciones.


La evaluación durante años ha tenido un protagonista indiscutible: los exámenes. En la actualidad, sin embargo, cada vez hay más escuelas que ponen estas pruebas en entredicho. ¿Usted qué piensa? ¿Exámenes sí o no?

Exámenes sí, ¿por qué no? Sirven para que el mismo alumno y el profesorado compruebe qué ha aprendido, siempre que sean preguntas donde se tengan que poner en práctica competencias, aplicar el nuevo conocimiento… El examen debe ser coherente con esto, si es solo memorístico no tiene sentido. Y hay que hacerlos cuando creeamos que los niños están preparados, y no el día que toca. ¿Creemos que hemos aprendido? Pues vamos a comprobarlo. Así sí. Porque si los alumnos ven que aprenden, esto también los motiva. ¿Qué sentido tiene la semana de los exámenes si, por ejemplo, tus alumnos no están preparados? Solo servirá para suspenderlos. Está comprobado que es mejor prevenir que curar. Las recuperaciones no sirven. Pero si la recuperación la haces antes de la prueba, cuando has detectado carencias, entonces la hacen bien y se motivan más.


La evaluación condiciona las enseñanzas, y con el exceso de exámenes existe la percepción de que muchos docentes preparan a los alumnos para superar las pruebas.
Sí, claro. Y no solo eso: es que los alumnos estudian para aprobar y tienen claro que no es lo mismo que aprender. Si les preguntas qué creen que saldrá en el examen, y qué quiere evaluar el profesor, los alumnos que sacan buena nota lo intuyen mejor que el propio docente. Esto lo hemos descubierto con búsqueda.


¿El paradigma de esta preparación para el examen son las Pruebas de Acceso a la Universidad, la llamada Selectividad?
Si las preguntas son buenas, competenciales, no me parece mal, porque tampoco pueden ir todos a la universidad. Pero la condición es que sean pruebas competenciales, y no lo son en todos los casos aunque en algunas materias son muy buenas. Pero a veces es el propio profesorado el que ve las pruebas competenciales demasiado difíciles y las rechaza. En estudios que hemos hecho, hay profesores que no enseñan solo a superar la PAU, sino también a pensar, a transferir… Y sus alumnos obtienen buenos resultados. Por eso quisiera deshacer un mito: ¿Quieres preparar para el examen? De acuerdo. Pero prepara a tu alumno para que  sea competente, capaz de razonar, de transferir, de pensar, y no de memorizar y volcar información.


Cada vez se habla más de evaluar aptitudes que no tienen que ver con el conocimiento, sino con las habilidades sociales, las emocionales, la autonomía… ¿Cree que se puede?

¡Se debe poder! El problema es que no tenemos tradición. Hay personas que están trabajando y diseñan rúbricas para evaluar la autonomía o la gestión de emociones. Ahora bien, la base de la evaluación será mucho más observacional. Por ejemplo, en cuanto a la autonomía, puedes evaluar la capacidad de un alumno de darse cuenta si se equivoca. Si es autónomo, lo puede ver. Si no, necesita del aviso del adulto. Esto es un indicador. Los autónomos antes de hacer, piensan. Los otros hacen y después intentan corregir. Todo esto se puede observar y evaluar, pero a la vez lo has de enseñar. Tienes que enseñar a que se planifiquen, por ejemplo. Porque si no estarás haciendo lo mismo de siempre: poner nota según si hacen algo o no. Y también tenemos que ver su punto de partida, comprobar si ya vienen enseñados de casa o si realmente mejoran a partir del trabajo que se hace en la escuela.


Esto que explica requiere de un nivel de observación casi clínico, y de una objetividad difícil de alcanzar…

Los maestros pensamos que la objetividad viene de hacer preguntas a respuestas simples, de hacer muchas medias con muchas notas… Y no. Si dos o tres personas observan y llegan a la misma conclusión, es bastante objetivo. El alumno se evalúa, el profesor lo evalúa, y si las dos personas dicen lo mismo, es bastante objetivo ¿no? Hay escuelas donde los alumnos hacen los informes para los padres, les dicen qué han aprendido, y la maestra después lo repasa y dice si está de acuerdo o no.


Y a menudo está de acuerdo, según explican.

Exacto. Si lo haces bien, claro. Si has compartido antes con ellos los criterios de evaluación, si el alumno sabe a qué mujeres importancia. Los tienes que verbalizar. No vale decir que el dossier cuenta un 20% de la nota final. Esto es el criterio de calificación. La pregunta a compartir con los alumnos es a que responde este 20%. Si no compartes los criterios a los alumnos más listos los intuir, pero los otros no.


Para conseguir una buena evaluación ¿los maestros deben dejar atrás sus prejuicios y expectativas respecto del alumnado?

Esto de las expectativas está muy estudiado por la investigación. A los chicos se les perdona a veces la mala letra y el desorden, pero a las chicas no. Las expectativas en términos de género influyen mucho. También tendemos a penalizar al alumno crítico, que nos hace la puñeta, que nos hace preguntas incómodas o que no hace lo que pedimos aunque puede que alcance los objetivos por otros caminos. Esto ocurrirá siempre, con la evaluación tradicional y con la más novedosa. A mí me ha pasado, es muy difícil combatirlo, por eso la clave es tomar conciencia y hacer triangulaciones: tener dos o tres opiniones, por ejemplo, en la junta de evaluación y, si coinciden, adelante.


Todavía no hemos hablado de las evaluaciones más polémicas: las externas. ¿Qué opinión le merecen? Son necesarias?

Tener referencias periódicas es bueno. Cuando era maestra yo nunca sabía si lo que evaluaba era igual respecto a otras escuelas. Si mis alumnos en vez de un 5 sacarían un 4 en otros centros. Una visión externa ayuda a regularte. A mí me serviría saber si mis alumnos están cerca de los índices que socialmente se consideran adecuados. En Finlandia tienen pruebas externas muestrales. Si los maestros quieren, les pasan la prueba, y así los comparan con la media del país y les ayuda a hacer ajustes. Hay institutos que pasan exámenes PISA para saber cómo están de nivel sus estudiantes, y a veces obtienen mucho mejores resultados que lo que les da su centro, porque puede que el instituto no evalúe la competencia, sino otros elementos como la memoria a corto plazo o el comportamiento.


Esto mismo nos explicaban los expertos cuando nos preguntábamos en un reportaje por qué los alumnos pobres repiten más que los ricos a pesar de tener el mismo nivel en competencias PISA.
Es que es eso. Yo lo he vivido en algunos institutos.


¿Las pruebas externas deben servir para algo más que para dar una visión exterior de la evolución de los alumnos?
No. Su objetivo debería ser únicamente diagnóstico, excepto en el caso de las de acceso a la universidad, que tienen otra finalidad.


Hay actualmente un movimiento cada vez más intenso de cambios en educación. La evaluación termina estando muchos debates metodológicos. ¿Cómo lo ve?

El momento actual es muy interesante. Tengo la sensación de que la escuela se plantea cada vez más cómo evaluar si sus alumnos aprenden, pero todavía vamos un poco perdidos. Muchos deciden no hacer exámenes, pero ¿entonces cómo evalúan? No me sirve que se evalúe sólo el producto final de un proyecto, lo que es más importante es si sabrán transferir y aplicar lo aprendido en el siguiente proyecto. Y esto quizá no se hace tanto… Hay escuelas e institutos que buscan caminos, pero cuesta. Conlleva un cambio radical respecto a la evaluación que hemos vivido toda la vida.


¿La evaluación es pieza clave en el engranaje de la innovación educativa?

Sí, y lo digo porque lo he visto. Hace años que sabemos de maestros, en escuelas innovadoras, que tienen dudas acerca de la evaluación. Si no podemos evaluar si los alumnos aprenden conocimientos importantes, iremos atrás. Y si sabemos que un alumno aprende, la nota será lo de menos.
xoves, 31 de xaneiro de 2019

Más de 20 centros apuestan por la calidad educativa mediante contratos-programa

La participación barbanzana en el plan de excelencia de la Xunta creció por segundo año consecutivo.

La participación de los centros educativos públicos de la comarca en la mayor apuesta por la excelencia y mejora de la calidad educativa de la Consellería de Educación, los contratos-programa, ha vuelto a crecer por segundo año consecutivo pasando de los 20 a un total de 26 colegios e institutos. Pero, ¿qué son y cómo funcionan exactamente estas iniciativas?

Los contratos-programa tratan de responder a las peticiones de modernización de la educación, con el fin de alcanzar los estándares europeos, que muchas comunidades educativas consideraron un asunto pendiente en la Lomce. Como su propio nombre indica, se establece un contrato de periodicidad anual que lleva aparejada la asignación de recursos materiales y humanos, previa elaboración por parte del centro de un proyecto en el que debe especificarse cómo se medirá la consecución de los objetivos académicos.

Las metas deberán responder a una de las siete líneas existentes en el listado: PROA, el de refuerzo escolar y el más codiciado; mejora de competencias clave -en matemáticas y las lenguas-, mejora de la convivencia, prevención del abandono y absentismo escolar, mejora de conocimientos para la excelencia, así como de la gestión de los propios centros.

En este sentido, hay casos en Barbanza en los que solo accedieron a un par de líneas o directamente a la del refuerzo, como son los centros pobrenses Salustiano Rey Eiras, Pilar Maestú Sierra y el instituto.

Por municipios
Lo cierto es que hay comunidades educativas de todos los municipios de la zona presentes este curso en los contratos-programa, en mayor o menor medida. En Ribeira la representación es una de las más altas, ya que están integrados los colegios de Artes, Palmeira, Carreira Frións, Aguiño y O Grupo. Boiro tampoco se queda atrás con los centros de Abanqueiro, el Santa Baia y los institutos Praia Barraña y A Cachada.
En Muros, la iniciativa ha calado en el Ricardo Tobío, Ramón de Artaza -con solo tres líneas sin solicitar- y en el IES Fontexería. En Rianxo entraron el Castelao y el Félix Muriel, y en Porto do Son el instituto y el colegio de Xuño. Por Mazaricos repiten el Víctor Sáenz y el de A Picota, al igual que los recintos de Outes y Lousame.

«É precisa a implicación de todo o claustro»

Luis Teira es director de uno de los 12 centros de la provincia coruñesa que más líneas de contratos-programa ha integrado en los últimos años, el CEIP de Frións. En la comarca, lidera el ránking junto al IES Virxe do Mar de Noia y el colegio ribeirense Heroínas de Sálvora.

«Para nós é unha ferramenta moi útil á hora de chegar á diversidade do alumnado», explicó el director de líneas altamente demandadas por las familias como PROA, que permiten que «alumnos con certas dificultades poidan acudir dúas tardes ao colexio para traballar contidos, pero dende outro ámbito, mesturando temáticas lúdicas coas dinámicas académicas, non queremos machucalos co mesmo da mañá».
El responsable de este centro de primaria también abordó la metodología que se usa en las mejoras de competencias como en matemáticas, donde utilizan nuevas formas de enseñanza como el método ABN (abierto basado en números), sistema de cálculo alternativo al tradicional.

En el Frións también realizan una fuerte apuesta por la integración, ya que cuentan con alumnos de distintas nacionalidades, y en la línea destinada a la convivencia abogan por implicar en actividades a todas las familias.

Grabar su propia canción
La gran novedad de este año se enmarca en la línea de excelencia, por la que están preparando una serie de talleres en los que contarán con músicos locales. La idea es que los alumnos compongan su propia canción y la graben en estudio.

Teira también anima a otros centros a integrar contratos-programa, pero deja claro que para desarrollarlos «é precisa a implicación de todo claustro».

Ribeira.  La Voz de Galicia.

mércores, 30 de xaneiro de 2019

Día escolar da non violencia e a paz

Hoxe con motivo da celebración do Día escolar da non violencia e a paz o alumnado do CEIP Xuño realizamos un mural e cantamos na biblioteca a canción A song of peace.

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&uid=2218&mailbox=SU5CT1g&uniq=1548933564280

venres, 25 de xaneiro de 2019

La dislexia es una dificultad de aprendizaje, no es una enfermedad

Luz Rello: "La dislexia permite desarrollar fortalezas que luego, en la vida real, te van a servir muchísimo".

De niña, Luz Rello sufrió el fracaso escolar como consecuencia de la dislexia.  Hoy en día es una de las jóvenes investigadoras españolas con más reconocimiento en este campo. Ella misma es el ejemplo de que esta dificultad de aprendizaje, de origen neurobiológico, se puede superar.  Según explica: “La dislexia es un problema grave, pero con la detección y el apoyo adecuados, tiene solución”.  
 
Luz Rello se licenció en Lingüística con honores, es doctora en Informática y ha trabajado varios años como investigadora en la universidad estadounidense ‘Carnegie Mellon’. En 2016 fundó la empresa social ‘Change Dyslexia’, desde la que trabaja junto a un equipo interdisciplinar en la detección precoz y el apoyo al tratamiento de la dislexia.

Asegura que, según estudios científicos “solo el 4% de las personas disléxicas están diagnosticadas”.  Y añade: “La dislexia es difícil de detectar porque es una dificultad oculta”.

Su investigación en este campo le ha valido numerosos reconocimientos: fue la primera española en recibir el ‘Premio de investigación para jóvenes europeos’.  También obtuvo el premio ‘Innovador Social del Año’ por MIT Technology Review en 2014 y el premio ‘Princesa de Girona’ en 2016. Fue incluida en la lista ‘Forbes 30 under 30’, que reconoce a los mejores agentes de cambio social menores de 30 años.  En 2018 fue galardonada con el premio ‘Mujeres a seguir’.

Su nuevo libro: Superar la dislexia.  Una experiencia personal a través de la investigación.  Paidós Educación.  (Los beneficios de este libro se destinan a la creación de becas para niños con dislexia).

La herramienta de referencia para la detección y mejora de las habilidades relacionadas con la dislexia: Dytective

Change dyslexia.  Luz Rello. 24/01/2019